ถวายเทียนจำพรรษา 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครู นำเทียนจำพรรษา และจตุปัจจัยไปถวายวัด ต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่

  1. วัดนครสวรรค์
  2. วัดวรนาถบรรพต
  3. วัดไทร(เหนือ)
  4. วัดไทร(ใต้)
  5. วัดพุทธมงคล
  6. วัดเทพสามัคคีธรรม