ห่าง เพราะ ห่วง (Social Distancing)

โรงเรียนนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตาม มาตรการ Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการกำหนดจุดภายในโรงเรียน ไม่ให้นักเรียนอยู่ในบริเวณแออัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19