ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4

ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป, ประเภทความสามารถพิเศษ และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตรวจสอบผลการเรียนรายบุคคล >>คลิก (ใช้เลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ตอนสมัคร)

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการเข้าระบบตรวจสอบผลคะแนน ผ่านทางไลน์ ID : nsscline