สักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ สงกรานต์ 2563

14 เมษายน 2563 : นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ในนามตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์  ได้สักการะและสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียนและศาลหลักเมือง เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563