บริจาคสู้ COVID-19 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

13 เมษายน 2563 : คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อสมทบทุนสู้ภัย COVID-19 แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ