รายชื่อกลุ่มสำหรับการมอบตัว 2563 ม.4

 

การจัดกลุ่มสำหรับการมอบตัว

หมายเหตุ :
– เป็นกลุ่มสำหรับใช้ในการรับเอกสารมอบตัวเท่านั้น ไม่ใช่การจัดกลุ่มห้องเรียนจริง
– กรุณากรอกข้อมูล และเตรียมเอกสารทั้งหมดนำมาส่งในวันมอบตัว
– หากไม่มามอบตัวภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

⭐️ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีสิทธิ์เข้ารับศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 จะต้องกรอกข้อมูลการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ผ่านระบบออนไลน์ แล้วพิมพ์เอกสารเพื่อนำมาส่งในวันมอบตัว ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ในปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

👉 อ่านรายละเอียด/คู่มือการกรอกเอกสารการมอบตัว >> https://bit.ly/3aSLxyT