ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ พะเยาว์ เหล่าเนตร

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 : โรงเรียนนครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล ซึ่งได้ย้ายการปฏิบัติหน้าที่ราชการจากโรงเรียนพยุหะพิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง พร้อมคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ และมีการรับมอบของที่ระลึกจากคณะครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแสดงความยินดีในการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนนครสวรรค์