ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ IEE

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ IEE ให้มารายงานตัวกับครูณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์ (ครูอ๋อย)