ทีมกรุ๊ป มอบทุนการศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์

25 พฤศิจากายน 2562 : ทีมกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริหาร ทีมกรุ๊ป และประธานมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ โดยมีนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับในครั้งนี้ โดยทีมกรุ๊ปให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 12 ปี ตั้งแต่เมื่อปี 2550