การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2562 รอบ 2

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2562 รอบ 2 สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก

✏️ นำใบแจ้งชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่าน Krungthai NEXTตั้งแต่วันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2562

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

** นักเรียนนำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมสลิปธนาคารส่งให้ครูประจำชั้นภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th