กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 
23 พฤศจิกายน 2562 :
– 07:30 น. – 12:00 น. ระดับชั้น ม.6
– 12:00 น. – 16:30 น. ระดับชั้น ม.3
 
24 พฤศจิกายน 2562 :
– 07:30 น. – 12:00 น. ระดับชั้น ม.5
– 12:00 น. – 16:30 น. ระดับชั้น ม.2
 
30 พฤศจิกายน 2562 :
– 07:30 น. – 12:00 น. ระดับชั้น ม.4
– 12:00 น. – 16:30 น. ระดับชั้น ม.1