โรงเรียน กอช. 100% จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์มอบเงินสนับสนุนโครงการ โรงเรียน กอช.100 เปอร์เซ็นต์ สร้างเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

28 ตุลาคม 2562 – นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เข้าชี้แจง เชิญชวน ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โรงเรียน กอช.100 เปอร์เซ็นต์ ที่โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโครงการ โรงเรียน กอช.100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้นักเรียนได้สมัครสมาชิก กอช. โดยโครงการ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช.ขณะนี้ ได้เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล ที่มีอายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น ได้มีเงินออมตามโครงการฯ พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุของสมาชิก ได้ตามวันและเวลาทำการของหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี เป็นรายเดือน จังหวัดนครสวรรค์ ได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆของการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการสร้างวินัยการออม อันเป็นการวางแผนการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุของประชาชนต่อไป

 

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์