การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2562

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 2/2562

✏️ นำใบแจ้งชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่าน Krungthai NEXTตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 – 7 พฤศจิกายน 2562

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

** นักเรียนนำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมสลิปธนาคารส่งให้ครูประจำชั้นภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th