รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ TEDET 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ โครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ >>> ดาวน์โหลด