แสดงความยินดีกับลูกม่วงขาวที่สอบผ่านเข้าโครงการ สอวน.ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562 ค่าย 1 รวมจำนวน 89 คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. ฟิสิกส์

     – สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์

แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์

สาขาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. เคมี

     – สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

สาขาเคมี ศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. ชีววิทยา

     – สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

สาขาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. คอมพิวเตอร์

     – สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

สาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. ดาราศาสตร์

     – สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร (โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก)

แบบตอบรับเข้าค่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการ ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอวน. คณิตศาสตร์

     – สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบตอบรับเข้าค่าย มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการ ค่าย 1 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

แบบตอบรับเข้าค่าย ศูนย์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/index.php?page=1