รางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 : 2 ลูกม่วงข่าวได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รายการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ ด.ช. วงศ์วริศ พงศ์ชัยภัทร และ ด.ญ. เปมิกา ศุภลักษณ์ นักเรียนชั้น ม.3/1 อาจารย์ที่ปรึกษา นางปราณี ดิษเจริญ