ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2562 จำนวน 3 รายการ

ลูกม่วงขาว คว้ารางวัลแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2562 จำนวน 3 รายการ

รายการที่ 1

ชื่อรายการ          การแข่งขันสะกดคำศัพท์ Spelling Bee Contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรม              กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานครบรอบ ๙๗ ปี

จัดโดย               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี

สถานที่แข่งขัน     ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่เข้าแข่งขัน    15 สิงหาคม 2562

ชื่อนักเรียน          นายฉัตริน เอี่ยมสงคราม ม.5/1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท โล่ พร้อมเกียรติบัตร

นายปารเมศ ศุภโชคพุฒิกูล ม.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท โล่ พร้อมเกียรติบัตร

ครูผู้ฝึกสอน         ครูแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา

รายการที่ 2

รายการ              การแข่งขันสะกดคำศัพท์ Spelling Bee Contest   ระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรม              กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานครบรอบ ๙๗ ปี

จัดโดย               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี

สถานที่แข่งขัน     ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่เข้าแข่งขัน    15 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ได้รับ       รางวัลชมเชย

ชื่อนักเรียน          เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม ม.2/1 ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ครูผู้ฝึกสอน         ครูนิตยา  หมั่นกิจ

รายการ              English Public Speaking Competition 2019 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

กิจกรรม              กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานครบรอบ ๙๗ ปี

จัดโดย               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี

สถานที่แข่งขัน     ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่เข้าแข่งขัน    15 สิงหาคม 2562

รางวัลที่ได้รับ       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อนักเรียน          นายกิตติพงษ์ ครุฑเผือก นักเรียนชั้น ม.6/2

ครูผู้ฝึกสอน         นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์