รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลที่สาม (รองชนะเลิศอันดับ 2) พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 จากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี

นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน

  • นายสุกฤษฏิ์ รุกขชาติ
  • นางสาวญณินชญา อุ่นจิตวรรธนะ
  • นางสาวโสภณัฐ จิตรเอก

ครูที่ปรึกษา

  • ครูสมัย จันทร์เหลือง
  • ครูณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น