ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 2562 ม.นเรศวร

นางสาวนฤมล วิชาพร นักเรียนชั้น ม.6/12 ได้รับรางวัลชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนล่าง ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562

  • อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม : นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษี
  • อาจารย์ที่ปรึกษา : นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ