ณชพล จาตุรงคโชค ชนะเลิศ English Speech Contest 2019 ไปแข่งต่อเวียดนาม

นายณชพล จาตุรงคโชค นักเรียนชั้น ม. 4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 ที่จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2019” ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2562 จัดโดย มูลนิธิอิออน 1% คลับ ครูผู้ฝึกซ้อม นางนงลักษณ์ แพเงเรือน