แข่งขันพายเรือประดิษฐ์ 2562

16 สิงหาคม 2562 : กิจกรรมการแข่งขันพายเรือประดิษญ์จากวัสดุเหลือใช้ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ผลการแข่งขัน ดังนี้

ระดับ ม.ต้น
– รางวัลชนะเลิศ : ม.3/3
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.2/10
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.2/4
– รางวัลชมเชย : ม.2/3

ระดับ ม.ปลาย
– รางวัลชนะเลิศ : ม.5/11
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ม.4/6
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ม.4/3
– รางวัลชมเชย : ม.4/13

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด