โรงเรียนตะพานหิน ศึกษาดูงานโรงเรียนนครสวรรค์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารโรงเรียนนครสวรรค์ โดยมีผู้อำนวยการ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ครู และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงาน