การชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระรอบแรก)

📌 โรงเรียนนครสวรรค์เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระในรอบแรก

✏️ นำใบแจ้งชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่าน Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th

*ให้นักเรียนนำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมสลิปธนาคารส่งให้ครูประจำชั้นภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน

กรณีที่ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ให้นักเรียนทำการดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินจาก https://pay.nssc.ac.th เพื่อตรวจสอบชื่อและยอดเงินที่ต้องชำระก่อน หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อห้องการเงิน อาคาร 1

เมื่อชำระเงินสำเร็จแล้ว ให้นักเรียน capture ภาพหน้าจอหลังการชำระเงิน และพิมพ์เพื่อนำส่งให้ครูประจำชั้น ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ทางโรงเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินให้ (ขั้นตอนการชำระผ่าน Krungthai NEXT …คลิก)

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ได้ที่ 👉 https://pay.nssc.ac.th