ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือเนตรนารี 2562

จังหวัดนครสววรค์เป็นเจ้าภาพการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2562 โดยมีนายเกื้อกูล ดีประสงค์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครสวรรค์

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด