รับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ OEG และโครงการ Engenius International

โครงการแลกเปลี่ยน OEG

เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 5 เข้าเรียนในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) พร้อมโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ในต่างประเทศจากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด ได้เพิ่มพูนทักษะสำคัญและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงโอกาสสำคัญในการเป็นทูตเยาวชนไทยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ

นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการตามประเทศต่างๆ ดังนี้

  • Exchange USA
  • Exchange Europe  ประกอบด้วย
    –  ประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน (ฝรั่งเศส, เบลเยี่ยม)
    –  ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (อิตาลี)
    –  ประเทศที่ใช้ภาษาอิตาเลียน (เยอรมนี)
    –  ประเทศที่ใช้ภาษาเดนมาร์ก (เดนมาร์ก)

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.oeg.co.th/high-school-exchange

โครงการทุนแลกเปลี่ยน Engenius International ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

นักเรียนที่สนใจสมัครโครงการแลกเปลี่ยนข้างต้นสามารถสอบถามข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม
ได้ที่คุณครูอาทิตยา พรหมแก้ว ห้องกลุ่มสาระการศึกษาภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป