ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารประเภทข้าวแกง

29 เมษายน 2562 : โรงเรียนนครสวรรค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ประเภทข้าวแกง จำนวน 1 ร้าน โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศ ใบสมัคร และรายละเอียดต่างๆ ได้จากลิงก์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด (คลิก)