ลูกม่วงขาวคนเก่ง ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU และ AFS ประจำปี 2561

โครงการ YFU

โครงการ AFS