ประกาศผลการสอบแข่งขัน NSSC S-M-E Contest ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ: นักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ของแต่ละช่วงชั้น ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์กำหนดการ วันและเวลาของพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์

พบปัญหาไม่สามารถเข้าตรวจสอบผลคะแนนได้ หรือต้องการแก้ไขข้อมูลตัวสะกด ของชื่อ-นามสกุล
สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ LINE ID : nsscline