รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผล ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศผล ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

หากพบปัญหาไม่สามารถเข้าดูผลการสอบรายบุคคลได้ ติดต่อที่ line id : nsscline

แผนการรับนักเรียนใหม่

รายละเอียดและระเบียบการรับสมัคร (ปรับปรุงล่าสุด)

หนังสือรับรองที่อยู่อาศัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562