ลูกม่วงขาวชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาความก้าวหน้าทางการแพทย์ รับเงินรางวัล 10,000 บาท

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาความก้าวหน้าทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่

  • นางสาวภูริชญา โพธิ์พันธ์ ม.4/5
  • นางสาวเพ็ญพิชชา จูเทศ ม.4/5
  • นางสาววีรญา บุญเกิน ม.4/5

โดยมีคุณครูณัฐิดา วงษ์สายตา เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

นอกจากนี้ยังมีอีกทีมจากโรงเรียนนครสวรรค์อีกทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 3 รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่

  • นายชยุต โชติวิชาศิริกุล นักเรียนชั้น ม.4/1
  • นางสาวกิตติวรา อุรุวรรณกุล นักเรียนชั้น ม.4/1
  • นายธรรศ ธารทองวงศ์ นักเรียนชั้น ม.4/1