ลูกม่วงข่าว ผ่าน สอวน. ค่าย 2 ปี 2561 จำนวน 27 คน

ขอแสดงความยินดีกับลูกม่วงขาว ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ค่ายสอง ประจำปีการศึกษา 2561

  • สาขาฟิสิกส์ 6 คน
  • สาขาเคมี 6 คน สำรอง 2 คน
  • สาขาชีววิทยา 5 คน สำรอง 1 คน
  • สาขาดาราศาสตร์ ม.ปลาย 2 คน สำรอง 1 คน
  • สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น 5 คน สำรอง 2 คน
  • สาขาคณิตศาสตร์ 2 คน

รวมทั้งสิ้น 27 คน สำรอง 6 คน ดาวน์โหลดแบบตอบรับ และดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/