ลูกม่วงขาวสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ณ ประเทศเกาหลีใต้

24 มกราคม 2561 : โรงเรียนนครสวรรค์โดยผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล นักเรียนชั้น ม.3/1 ที่ได้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการในระดับโลกให้กับประเทศไทย และโรงเรียนนครสวรรค์

สืบเนื่องจาก ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล ร่วมกับ ด.ช.เฌอชล อภัย และ ด.ญ.ปุญญิศา ชานนท์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยมี อาจารย์สมัย จันทร์เหลือง เป็นคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน ภายในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ครั้งที่ 13 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

ด.ช. ธนกฤต บุศรากุล จึงได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน The 9th ASEAN+3 Student Camp & Teacher Workshop for the Gifted in Science เมื่อวันที่ 5-12 มกราคม 2561 ที่ ผ่านมา ณ โรงเรียน Gyeonggi Science High School for the Gifted in Science เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้

โดยมีประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศลาว ประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไน ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศ ไทย ซึ่งนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องทํา 2 กิจกรรมหลักค่ายนี้ คือ

  • Poster Presentation ; การนําเสนอโปสเตอร์ ในหัวข้อหนึ่งจากสองหัวข้อที่กําหนดให้ โดยทําเป็นทีม ทีมละ 3 คนจากประเทศเดียวกัน
  • Team Project Presentation; การนําเสนอโครงงาน (ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของค่ายนี้) ในหัวข้อ “Hidden Science from Traditional Heritage”(วิทยาศาสตร์ในมรดกทางวัฒนธรรม) โดยจะทําเป็น ทีม ทีมละ 9 คน จากประเทศต่างๆรวมกัน ทั้งสิ้น 9 ทีม จาก 11 ประเทศ

นอกจากนี้ในระหว่างค่ายนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การลงมือภาคปฏิบัติ การทําการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ การทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม การทัศนศึกษาเชิงเทคโนโลยี และการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละ ประเทศ ซึ่ง ด.ช.ธนกฤต บุศรากุล ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนดังกล่าว ได้พบปะเพื่อนใหม่จากประเทศต่างๆ และได้ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย โดย ด.ช. ธนกฤต บุศรากุล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Poster Presentation ภายใต้หัวข้อ Bird’s Flute Folk toy of Thailand ซึ่งทําร่วมกับเพื่อนร่วมทีมจากโรงเรียน สงวนหญิง จ. สุพรรณบุรี อีก 2 คนโดยโปสเตอร์นี้กล่าวถึง หลักการทางวิทยาศาสตร์ในนกหวีดชักซึ่งเป็นของเล่นพื้นบ้านของไทย

นอกจากนี้ ด.ช. ธนกฤต บุศรากุล ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขัน Team Project โดยหัวข้อของ ทีมของด.ช.ธนกฤต คือ The Futuristic Hanok (ฮันอกบ้านแห่งอนาคต) โดยทีมของ ด.ช. ธนกฤต ประกอบไปด้วยเพื่อน นักเรียนจากประเทศจีน ประเทศไต้หวัน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศลาว และตัวธนกฤต จากประเทศไทย