วันครู 2561

09.00 น.วันที่ 16 มกราคม ที่หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ นายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวันครู ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 42 โดยมีนายบุญชอบ โตคำ ผอ.สพม.เขต 42 เป็นประธานจัดงาน เริ่มพิธีมีพระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัยและถวายภัตตาหารปิ่นโต พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วนายบุญชอบ โตคำ อ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันครู นายอดุลย์ คงเพชรศักดิ์ ผู้แทนครู ขับเสภาบูชาครู นายบรรลือ สง่าจิตร ประธานในพิธีกล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นายพงษ์ศักดิ์ ธานีตระกูล ครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิญผู้ร่วมพิธีสงบนิ่ง 1 นาทีเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว ต่อจากนั้นนายกมล วงศ์สุทธิ์ ผอ.รร.ตาคลีประชาสรรค์ ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวปฏิญาณตน และประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจำการ ผู้แทนครู ครูอาวุโสในประจำการ ถ่ายรูปร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี