ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับภาค

โรงเรียนนครสวรรค์เป็นสถานที่แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคการศึกษาที่ 18 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องสมุดโรงเรียนนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเกื้อกูล ดีประสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ ผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. เด็กชายณชพล จตุรงคโชค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  2. เด็กชายเอกอมร ศรีจอมขวัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  3. เด็กชายฉัตริน เอี่ยมสงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  4. เด็กชายนวพล สันติภาพจันทรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  5. นายชาคริต เติมเกษมศาสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  6. นายธนทร สิงห์ทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  7. นางสาวสุภาพร เพ็ญภู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  8. นางสาวปพิชญา พรหมบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4