มอบดอกไม้ นักเทควันโดลูกม่วงขาว

5 ม.ค. 2561 – โรงเรียนนครสวรรค์โดยผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินให้กับเด็กชายภีมพล ญาณประภาส ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดและรางวัลต่างๆ มามากมาย อาทิ รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด ณ มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กีฬานักเรียน และล่าสุดได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ ในนามโรงเรียนนครสวรรค์ ไปแข่งรายการ Sport Hero ที่ จ.กาญจนบุรี ช่วงเดือนมค. 2561

เด็กชายภีมพล ญาณประภาส ปัจจุบันเป็นนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ครูประจำชั้นครูอาทิตยา พรหมแก้ว และ ครูณัฐริกา อุณหันต์