ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม โดยครูปัญญพจน์ และครูณฐนันท์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ทำนองสรภัญญะ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม