สาธิตศาลจำลอง

โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับหัวหน้า พร้อมคณะผู้พิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ที่เดินทางมาบรรยายความรู้ทางกฎหมายและการสาธิตศาลจำลอง โดยมีคณะนักเรียนกว่า 700 คน เข้ารับฟังการบรรยายและชมการสาธิตศาลจำลอง ในการสอบพยาน การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆของศาล และอัยการ ในการพิจารณาตัดสินคดี

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 19 ธันวาคมนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.รร.นครสวรรค์ พร้อมคณะครู-นักเรียนร่วมกันให้การต้อนรับนายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้พิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นายทองมาก ใจแสง อัยการจังหวัด คดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครสวรรค์ ที่เดินทางมาบรรยายความรู้ทางกฎหมายและการสาธิตศาลจำลอง โดยมีคณะนักเรียนกว่า 700 คน เข้ารับฟังการบรรยายและชมการสาธิตศาลจำลอง ในการสอบพยาน การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆของศาล และอัยการ ในการพิจารณาตัดสินคดี โดยมีนางวรพรรณ ศรีเจริญวนกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กล่าวรายงาน

ช่วงแรกเป็นการบรรยายเรื่อง “กระบวนการยุติธรรม” โดยนายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการต่างๆของคดี ตั้งแต่การกระทำผิด การตั้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวน การทำสำนวนสอบสวนพร้อมพยาน หลักฐานในคดี การพิจารณารายละเอียดจากสำนวนของพนักงานอัยการ เพื่อลงความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ และการพิจารณาคดี การสอบพยาน ก่อนจะตัดสินคดีตามความผิดที่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีความผิดจริง

ช่วงที่สองเป็นการบรรยายเรื่อง “การกระทำผิดทางอาญา ของเด็กและเยาวชน” โดยนายทองมาก ใจแสง อัยการจังหวัดฯ ซึ่งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอาจเกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ว่ากระทำแล้วเป็นความผิดตามกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายกับการกระทำผิด

ต่อมาเวลา 10.00-11.30 น. เป็นการสาธิตศาลจำลอง โดยศาลเยาวชนและครอบครัวฯ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธิต จำได้เกิดความรู้ ความเข้าใจได้อย่างชัดเจนจากการปฏิบัติจริง โดยมีตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณคณะจากศาลเยาวชนฯและคณะอัยการคดีเด็กฯ