ต้นกล้านาบุญ (19 ธ.ค. 60)

19 ธันวาคม 2560 – ภาพกิจกรรมต้นกล้านาบุญ ทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันอังคารของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยมีนายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี