คณะสียอดเยี่ยม ประจำเดือนธันวาคม 2560

18 ธันวาคม 2560 – นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบธงคณะสีที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคม 2560 ได้แก่ คณะนาราย (สีเขียว)