แสดงความยินดีนักเรียนรางวัลพระราชทาน

4 ธันวาคม 2560 : นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประกอบพิธีแสดงความยินดีให้แก่นายธีร์ อิทธิพานิชพงศ์ ชั้น ม.3/1 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ที่เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

โดยนายธีร์ อิทธิพานิชย์พงศ์ มีคุณลักษณะพื้นฐานครบทุกด้าน ตั้งแต่ ด้านการศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีผลงานดีเด่น ด้านความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นเล็ก และเข้าแข่งขันรายการ”เด็กไทยดรีมทีม” ทางช่อง 34 อัมรินทร์ทีวี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นการแข่งขันตอบปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และเศรษฐกิจพอเพียง เคยได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับชาติ ระดับนานาชาติหลายรายการ และยังผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.)คณิตศาสตร์ ค่าย 1 ค่าย 2

สำหรับทางด้านครอบครัว นายธีร์ อิทธิพานิชพงศ์ มีบิดาชื่อนายชวพล อิทธิพานิชพงศ์ แพทย์ด้าน โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มารดาชื่อนางนพเกล้า อิทธิพานิชพงศ์ แพทย์ด้านรังสีวิทยาทั่วไป มีน้องสาว 1 คนชื่อ ดญ.ภูวธีตา อิทธิพานิชพงศ์ โดยนายธีร์เป็นนักเรียนที่ขยันตั้งใจเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.88 และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 จึงไปสมัครสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.4