บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

1 ธ.ค. 2560 : โรงเรียนนครสวรรค์ร่วมกับสภากาชาดไทย “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” โดยมีบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ให้ความสนใจเข้ามาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก