ทีมรวมใจมอบทุน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ห้องประชุม ชั้น สอง อาคาร 1 โรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผอ.รร.นครสวรรค์ พร้อมคณะร่วมกันให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ที่เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนนครสวรรค์

มูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจนำคณะโดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการทีมกรุ๊ป และประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ดร.อภิชาติ สระมูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์ บริษัททีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด? แมเนจเมนท์ จำกัด คุณรุ่งทิพย์ ควงยุตมงคล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ และผู้อำนวยการแบรนด์และสื่อสารการตลาด คุณสุธัญญา อุดมผล เลขานุการ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ นายวีระชัย สุทธพงษ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมให้การต้อนรับ และมีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ รุ่นม่วง-ขาว ใบสัก 05 มาร่วมมอบทุนการศึกษาด้วย

โดย ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย นำคณะมามอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี 2550 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และในปีนี้ทางมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจได้นำทุนการศึกษามามอบให้จำนวน 2 ทุน เป็นทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท และทุนการศึกษาดูงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่วิศวะ จำนวน 20,000 บาท นอกจากนี้ทางคณะศิษย์เก่าม่วง-ขาว ใบสัก 05 ได้รวบรวมเงินมอบเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ทุน หลังจากที่นายพันศักดิ์ ศรีทอง กล่าวต้อนรับคณะผู้มอบทุนแล้ว ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ที่มุ่งหวังพัฒนาโรงเรียนนครสวรรค์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และกล่าวถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนครสวรรค์ ต่อจากนั้น นายพันศักดิ์ ศรีทอง ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกเป็นการตอบขอบคุณ และมีบทกลอนขอบคุณที่ประพันธ์โดย คุณครูสมจินตนา เทียมวิไล กลุ่มสาระฯภาษาไทย รร.นครสวรรค์ เป็นเสร็จพิธี