รับโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทย์-คณิต จาก สสวท.

19 พ.ย. 2560 โรงเรียนนครสวรรค์ โดยผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดย TEDET สสวท.และธนาคารออมสิน