รับมอบของที่ระลึกจากอินโดนีเซีย

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน SMA Negeri 3 Malang ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนนครสวรรค์ มอบของที่ระลึกเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของอินโดนีเซียให้กับโรงเรียนนครสวรรค์ โดยผู้อำนวยการพันศักดิ์ ศรีทอง ได้มอบหุ่นสิงโตเป็นของที่ระลึกจากโรงเรียนนครสวรรค์ให้กับคณะครูจาก SMA Negeri 3 Malang เช่นกัน