ชนะเลิศ ROV NSM Esports Tournament 2023

💟 ลูกม่วงขาวผงาด!! กวาดรางวัล E-Sports รายการใหญ่ระดับจังหวัด ทั้งทีม ม.ต้น และทีม ม.ปลาย รับเงินรางวัลรวม 20,000 บาท

ในการแข่งขัน ROV NSM Esports Tournament 2023 จัดโดยเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ และภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสการทำงาน สร้างรายได้ โอกาสการศึกษาต่อ การส่งเสริมการศึกษาด้วยกีฬาอีสปอร์ตจะช่วยฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การแก้ไขปัญหา การมีวินัย และความตรงต่อเวลาอีกทางหนึ่ง


👉 ผลการแข่งขัน รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
– รางวัลชนะเลิศ ทีมนอนแผ่ร้องแอ๊ โรงเรียนนครสวรรค์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 Overdose โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 SNS-หมึกกะต๋อยทวงบัลลังก์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

👉 ผลการแข่งขัน รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
– รางวัลชนะเลิศ ทีม Ommslk โรงเรียนนครสวรรค์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม SNS-Okema โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม GGW Esport สโมสรกีฬาอีสปอร์ตหมุยลั้ง

🔥 รายชื่อทีม ม.ต้น โรงเรียนนครสวรรค์ ได้แก่
– นายวชิรสิทธิ์ เสถียรพัฒนากูล ม.3/1
– นายนันทิพัฒน์ อื้อศรีวงศ์ ม.3/1
– เด็กชายธรรมธัช วงศ์ชนะพิบูลย์ ม.3/2
– นายนักรบ ร้อยแว่น ม.3/1
– นายรชต น้ำผึ้งมงคลสกุล ม.3/2
– เด็กชายน้ำเหนือ อินต๊ะใจ ม.3/1

🔥 รายชื่อทีม ม.ปลาย โรงเรียนนครสวรรค์ ได้แก่
– นายเเทนธวัชธรรม จันทร์พานิช ม.5/10
– นายฐาปนพงศ์ สุดหอม ม.5/1
– นายกิตติพิชญ์ เรืองมาลัย ม.5/7
– นายปุณยวีร์ สุนทรนิพัทธ์ ม.5/8
– นายพอเพียง ปรองดอง ม.5/12
– นายปุณยวีย์ ทองใบ ม.5/13