ผู้อำนวยการฯ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ มอบทุนทรัพย์ให้กับนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนตะคร้อพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวนเงิน 20,000 บาท