เยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรวดี รุ่งรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เป็นตัวเเทนจังหวัดนครสวรรค์ไปเเข่งขันต่อในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการประกวดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2567