มอบรางวัลประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนโลก

โรงเรียนนครสวรรค์มอบรางวัลให้กับ นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้น ม.3/2 ที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนโลก รายการ World Competition for Children’s Drawing 2017 ณ ประเทศบัลแกเรีย