มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมบริจาคทรัพย์ให้กับนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนตะคร้อพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เป็นจำนวน 27,000 บาท, ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คุณสวัสดิ์ ศรีจินดาวงศ์ จำนวน 2,000 บาท และร้านป้านไอซีก็อปปี้ โดยนายประสิทธิ์ กิตติธนสาร จำนวน 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท