ชนะเลิศ Young Game DEV CAMT 2023

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปัณณวัชร์ เชเดช นักเรียนชั้น ม.6/13 โรงเรียนนครสวรรค์ ได้รางวัลชนะเลิศประเภท Tool : Roblox การแข่งขันพัฒนาเกม Young Game DEV CAMT 2023 ครั้งที่ 4 จัดโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 70 คนจาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเกมและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาความสามารถของเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเกมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้